Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Itä-Helsingin seniorit ry
osallistuu jäsentensä edunvalvontaan vain piirin ja liiton kautta. Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry:n kautta osallistumme Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n toimintaan.

Yhdistyksemme jäsenten luottamustoimia:
Markku Renko, KELAn sähköisen Omakanta-järjestelmän asiakasraadissa EETU ry:n edustajana.

Alueellisesti Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry
osallistuu edunvalvontaan Helsingin Eläkeläisjärjestöjen HEJ ry:n jäsenenä.

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.